top of page
Child and Therapist

ERVAAR VERANDERING MET PLC ZUTENDAAL

Wij helpen je bij iedere stap

PLC - Psychologiepraktijk & Leercentrum 

WAT WIJ BIEDEN

Schoolmoeheid van jongeren heeft vaak een nefaste invloed op de schoolloopbaan. Discussies over school worden dagelijkse kost en werpen een schaduw op de relatie tussen de ouders en jongeren. Frustraties stapelen zich op in het gezin en de jongere haakt af op school, ondanks zijn of haar mogelijkheden. Gaandeweg wordt het zelfbeeld van de jongere aangetast en ontstaan secundaire problemen.

 

Wij bieden studiebegeleiding op maat waarbij de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze studenten altijd centraal staan. Naast verheldering van de hulpvraag wordt stilgestaan bij de krachten van de jongere. Aan de slag gaan met krachten en sterktes werkt motiverend.

Op korte termijn beogen we betere schoolse resultaten. Op lange termijn beogen we een studiehouding doorspekt van  zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Door de studiebegeleiding wordt de druk weggehaald van het gezin; de relatie tussen ouders en jongere herstelt zich.

Wat wij bieden

ONZE WERKWIJZE

INTAKE

Elke studiebegeleiding start met een intakegesprek in aanwezigheid van de jongere en zijn ouder(s). In een sfeer van openheid en veiligheid wordt doorgevraagd naar de ontwikkelingsgeschiedenis van de jongere, de dynamiek van het gezin en het huidig functioneren op school. De krachten en sterktes van de jongere en zijn omgeving krijgen ruime aandacht. Het doel van het intakegesprek betreft de verheldering van de hulpvraag. Wat heeft de jongere nodig om beter te presteren op school? Wat maakt dat het welbevinden van de jongere positief beïnvloed wordt? De aanpak van het leercentrum wordt toegelicht op een toegankelijke wijze zodat de betrokkenheid van de jongeren onmiddellijk aanwezig is. De inhoud van het intakegesprek wordt aansluitend via mail aan de jongere en de ouders bezorgd.

2018-02-17 14.44.32 HDR.jpg
Nurse Checking Girl

ENGAGEMENT

Het engagement van de jongere omtrent de zelfstudie en de studieplanning wordt steeds in onderling overleg op papier gezet. De keuze van de vakken, de frequentie en intensiteit van de begeleiding wordt altijd samen met de jongere bepaald. Inspraak van de jongere verhoogt de betrokkenheid.

LEERSTRATEGIE

Studievaardigheden worden geïntegreerd getraind tijdens het studeren van de schoolse vakken.
Verscheidene leerstrategieën worden gehanteerd, zoals plannen, verkennen, inprenten, controleren, automatiseren en mindmapping. Mindmaps maken het makkelijker om te onthouden, ideeën te genereren, te plannen en te memoriseren. Tijdens het mindmappen worden hoofd- van bijzaken onderscheiden en worden de feiten met elkaar in verband gebracht. Mindmapping draagt bij tot beter inzicht maar is ook efficiënt om leerstof in te prenten.
Aan de hand van deze methodes maken jongeren zich een aantal studievaardigheden eigen, zoals samenvattingen maken, hoofd- van bijzaken onderscheiden, week- en examenplanning opmaken, het leren inschatten van tijd, het leren verwerken van grote hoeveelheden leerstof,…

2018-02-17 14.15.56.jpg
2018-02-17 14.14.50.jpg

MAATWERK

Aanvankelijk starten we met een intensieve begeleiding op maat om de jongere op termijn zelfstandig en verantwoordelijk te leren omgaan met zijn schoolloopbaan. Indien blijkt dat leervorderingen uitblijven, kan een diagnostisch onderzoek zicht geven op eventuele risicofactoren.

Onze werkwijze

"Those who don't believe in magic, will never find it."

Roald Dahl

WAT STUDEREN KAN BEMOEILIJKEN...

INTELLIGENTIE EN HOOGBEGAAFDHEID

Intelligentie is veel ruimer dan enkel schoolse vaardigheden. Het is belangrijk om de resultaten van een intelligentieonderzoek ruim te benaderen en te kaderen in de totale ontwikkeling van een kind.
Bij hoogbegaafdheid denken we meestal aan schitterende schoolse resultaten en hoge punten. Helaas is hoogbegaafdheid geen luxeprobleem en zien we vaak dat deze kinderen en jongeren onderpresteren en kampen met sociaal-emotionele problemen. Ze kunnen erg kwetsbaar zijn en hebben meestal nood aan veel begrip en een aangepaste begeleiding.
We leren jongeren en ouders inzicht te krijgen in hun denken, handelen en voelen. Indien nodig wordt diagnostisch onderzoek voorzien dat minimaal een intelligentieonderzoek omvat.

hoogbegaafdheid-wat-is-het.jpg
kravprofil.jpg

CONCENTRATIE- EN AANDACHT

Het plannen van taken en lessen verloopt moeizaam. Sommige jongeren zijn erg onrustig, kunnen moeilijk stilzitten en zijn erg impulsief. Vanuit de school meldt men herhaaldelijk dat je kind of puber concentratieproblemen heeft en keer op keer afdwaalt tijdens de lessen. Buiten school zien we een slordige, chaotische aanpak en vergeetachtigheid. En toch kan de jongere urenlang voor de computer zitten zonder afgeleid te worden. Is er dan wel sprake van een concentratieprobleem? Een diagnostisch onderzoek kan verhelderend zijn en omvat intelligentieonderzoek, een onderzoek inzake taakspanning, geheugen, concentratievermogen en aanpakgedrag.

GEHEUGEN

Discussies bij het leren en studeren worden dagelijks kost. Je zoon of dochter zit urenlang voor zijn studieboeken en toch blijven de schoolse resultaten uit. Je oefent tot bedtijd voor een toets maar de volgende ochtend blijkt dat je kind of puber alles vergeten is. Niets lijkt te beklijven. Je kind wordt steeds onzekerder. Een diagnostisch onderzoek naar het visuele en auditieve geheugen kan handvatten aanreiken over de wijze waarop gememoriseerd kan worden.

meisje-met-vergrootglas.jpg
beklemtoonde Vrouw

EMOTIONELE PROBLEMEN, ZELFBEELD, STRESS

Heel wat kinderen en jongeren bezwijken onder de druk van school en hobby’s. De lat wordt steeds hoger gelegd waarbij gezonde stress kan overslaan in een ernstig stressprobleem dat het welbevinden en het zelfbeeld van kinderen en jongeren volledig ondermijnt. We zien dan psychosomatische klachten, een laag zelfbeeld en emotionele- en gedragsproblemen. Ouders worden indien nodig eveneens betrokken in deze begeleiding. We leren jongeren en ouders inzicht te krijgen in hun denken, handelen en voelen. Er wordt een aantal technieken aangeleerd om met gevoelens en stress om te gaan.

Wat studeren kan bemoeilijken

"I am still learning."

Michelangelo at age 87

bottom of page